Παρασκευή

Προσωρινή σύνταξη και διαδοχική ασφάλιση χωρίς καθυστερήσειςΟδηγίες για την έκδοση προσωρινής σύνταξης χωρίς να αναζητείται από τους άλλους πρώην φορείς μη μισθωτών βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης δίνει γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται δεδομένου ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αποτελεί προσωρινό μέτρο οικονομικής υποστήριξης των υποψήφιων συνταξιούχων κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και της συνταξιοδότησης, και ότι η έκδοσή της βασίζεται στα στοιχεία που δηλώνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου, θα προβαίνετε στην έκδοση απόφασης προσωρινής σύνταξης, χωρίς να αναζητείτε από τους άλλους πρώην φορείς Μη Μισθωτών βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης.

Ειδικά οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης που επιθυμούν να τους χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη συνυποβάλλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι πληρούν όχι μόνο όλες τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτής της προσωρινής παροχής και οφείλουν να δηλώνουν τους πρώην ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς στους οποίους έχουν ασφαλιστεί διαδοχικά, το χρόνο παράλληλης ασφάλισής τους, τον πρώην ενταχθέντα φορέα στον οποίο έχουν τυχόν οφειλές καθώς και το ποσό οφειλής.

Παρατηρήθηκε κατά την εξέταση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης οι υπηρεσίες συντάξεων Μισθωτών να ζητούν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Μη Μισθωτών βεβαιώσεις με το χρόνο ασφάλισης των ενδιαφερομένων, προκειμένου να προβούν σε χορήγηση προσωρινής σύνταξης.

Με το Γενικό Έγγραφο Σ23/10/17.12.2020 ο e-ΕΦΚΑ δίνει οδηγίες στις Υπηρεσίες συντάξεων Μισθωτών.

Πλέον θα εκδίδονται οι προσωρινές συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης χωρίς τις βεβαιώσεις του χρόνου ασφάλισης από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς.Μοιραστείτε αυτό το άρθρο με τους φίλους σας!


Disqus Comments

Δείτε επίσης: