Σάββατο

Σημεία στίξης και σύμβολα στο ελληνικό πληκτρολόγιο
Καθώς έχει τύχει και σε μένα πολλές φορές να χρειάζομαι να πληκτρολογήσω ένα σύμβολο στο πληκτρολόγιο και να μην ξέρω που βρίσκεται, ή ποιον συνδυασμό πλήκτρων πρέπει να χρησιμοποιήσω, έκανα μια σύντομη αναζήτηση και συγκέντρωσα μερικά. 

Φυσικά, μερικά απ' αυτά είναι ήδη γνωστά στους περισσότερους, αλλά για λόγους τάξης τα παραθέτω κι αυτά.

Υπάρχει και η περίπτωση όπου πάνω στο πληκτρολόγιο δεν αναγράφονται οι ελληνικοί χαρακτήρες, οπότε θα είναι χρήσιμο και σ' αυτούς που έχουν τέτοιο πληκτρολόγιο.

Θα αναφέρουμε κάποια βασικά.

Έχουμε και λέμε (η γλώσσα του πληκτρολογίου πρέπει να είναι γυρισμένη στα Ελληνικά):

Γράμματα

Θ -> U
Ξ -> J
Ψ -> C
Ω -> V
ς -> W

Σημεία στίξης
Τόνος (΄) -> ; (και στην συνέχεια το φωνήεν που θέλουμε να μπει ο τόνος)
Ερωτηματικό (;) -> Q
Άνω τελεία (·) -> Alt+250 (πληκτρολογούμε τους αριθμούς στο αριθμητικό πληκτρολόγιο*)
Άνω κάτω τελεία (:) -> Shift+Q
Διαλυτικά (¨) -> Shift+; (αφού τα πατήσουμε, τα αφήνουμε και στην συνέχεια πατάμε το φωνήεν που θέλουμε να μπουν τα διαλυτικά)
Διαλυτικά με τόνο (΅) -> Shift+W (όπως πριν)

Σύμβολα

€ = Ctrl+Alt+E
« = Ctrl+Alt+[
» = Ctrl+Alt+]
“ = Alt+0147 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
” = Alt+0148 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
† = Alt+0134 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
§ = Alt+0167 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
‰ = Alt+0137 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
☺ = Alt+1 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
☻ = Alt+2 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♥ = Alt+3 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♦ = Alt+4 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♣ = Alt+5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♠ = Alt+6 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♂ = Alt+11 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♀ = Alt+12 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
→ = Alt+26 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
← = Alt+27 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
↔ = Alt+29 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
► = Alt+16 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
◄ = Alt+17 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
▲ = Alt+30 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
▼ = Alt+31 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
± = Ctrl+Alt+-
½ = Ctrl+Alt+=
¼ = Alt+0188 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¾ = Alt+0190 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¹ = Alt+0185 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
²  = Ctrl+Alt+2
³  = Ctrl+Alt+3
© = Ctrl+Alt+C
® = Ctrl+Alt+R
™ = Alt+0153 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
°  = Ctrl+Alt+0 (βαθμοί Κελσίου)

* Αν δεν έχετε ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο, ενεργοποιήστε το ειδικό πλήκτρο «Num Lock» (Fn+Num Lock).

Αν έχετε κι άλλα υπ' όψιν σας, προσθέστε τα.

Το είδαμε εδώΜοιραστείτε αυτό το άρθρο με τους φίλους σας!


Disqus Comments

Δείτε επίσης: